06.06.2021

Театър
ЮПИ АРТ
Място, наречено Другаде

ЧИТАЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ / 5 септември / 18:30 часа
05.06.2021

Майсторски клас по творческо писане на
ЗДРАВКА ЕВТИМОВА

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ / 5 септември / 18:00 часа
05.06.2021

Концерт
Konstantin Kostov Jazz Trio

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ/ 5 септември / 19:00 часа
05.06.2021

Българско кино
Жълт олеандър

ЛЯТНО КИНО / 5 септември / 20:00 часа
05.06.2021

Концерт
С песните на Стефан Диомов

АМФИТЕАТЪР АПОЛОНИЯ /    5 септември / 21:00 часа
05.06.2021

Литература
ИК Жанет 45
Здравка Евтимова
РЕЗЕРВАТ ЗА ХОРА И ВЪЛЦИ

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ / 5 септември / 19:00 часа