МАЙСТОРСКИ

КЛАС

За пореден път Аполония организира майсторски класове за млади

творци и изпълнители

Оперно пеене

Александрина

Пендачанска

Джаз импровизации

Васил

Петров

Творческо писане

Георги

Господинов

Фондация Аполония

P. 02 4440120

E. fest@apollonia.bg