ФЕСТИВАЛНА КАРТА

На картата са обозначени фестивалните зали в които се провеждат събитията от програмата на Празници на изкуствата Аполония 2017