ФЕСТИВАЛНИ КАРТИ

На картата са обозначени фестивалните зали в които се провеждат събитията от програмата на Празници на изкуствата Аполония

ФОНДАЦИЯ АПОЛОНИЯ

Площад Славейков 11

София 1000

(+359)  2 980 78 33

fest@apollonia.bg