ЛИТЕРАТУРА

Художествена галерия

Созопол

03

СЕПТ

18:00

Списание АРТизанин е активна трибуна на може би най-изявените творци и специалисти в петте области на изкуството – литература, кино, сцена, визуални изкуства и музика. Включените материали са специално написани за изданието и отразяват в широк жанров спектър много теми, събития и личности.

 

АРТизанин създава връзка между традициите и модерността, връзка и приемственост, без които никоя национална култура не би могла да се смята за значима и трайна.

Модерният и дори луксозен начин, по който се оформя визуално и се отпечатва списанието, е белег за големия респект на АРТизанин към мястото и ролята на културата и изкуството  за една съвременна европейски ориентирана нация.

Артизанин се списва от екип от петима редактори за съответните раздели - "Кино" (Петя Александрова), "Литература" (Светлозар Желев), "Музика" (Асен Аврамов), "Сцена" (Кева Апостолова) и "Визуални изкуства" (Мария Василева).

 

Излиза от 8 октомври 2017, месечно, в 200 стр.

 

© APOLLONIA ART FOUNDATION