ЛИТЕРАТУРА

Художествена галерия

Созопол

Издателски център Боян Пенев ПРЕМИЕРА

Български поетически авангард

Антология

 

Голямата антология Български поетически авангард е двуезична и излиза заедно с аналогична украинска антология. Съставено от проф. Михаил Неделчев, доц. Елка Трайкова и доц. Мариета Гиргинова, това академично издание е снабдено с обстоен предговор и пространни коментари.

Антологията е нов радикален прочит на българската поезия от 20-те и 30-те години на 20. век и представя съвсем неочаквано звучащи десетки забравени, отхвърлени, пренебрегнати творби, които са точно липсващите в големите литературни истории български сюрреализъм, дадаизъм, имажинизъм, футуризъм, конструктивизъм и какво ли още не. Тя е един дързък и провокативен опит за разчупване и обогатяване на литературната, а и общокултурната традиция, за проблематизиране на литературния канон. Всичко това се случва за пръв път като благородно насилие над корпуса на поетическата ни класика.

Творби от антологията, която е елемент от  българо-украински проект на Института по литература при БАН, ще прозвучат за пръв път на вечерта след почти столетие от първите им публикации.

08

СЕПТ

20:00

© APOLLONIA ART FOUNDATION